Hoe komt HockeyPraktijk aan zijn gegevens over leden?

In het kader van de AVG vinden wij het belangrijk je te informeren hoe wij aan onze gegevens komen en hoe wij deze verwerken.

Voor het gebruik van de applicatie HockeyPraktijk gebruiken wij de volgende gegevens uit LISA Informatiesystemen B.V.

  • Lidnummer
  • Naam
  • Team (historie)
  • Spelers (historie)
  • Ondersteuning (historie)
  • Training (historie)

Wij bewerken deze gegevens niet en voegen enkel content toe voor een optimale gebruikerservaring. Op deze wijze ziet bijvoorbeeld een trainer van de Meisjes D6 welke training hij moet geven. De ledengegevens worden zonder nadrukkelijke toestemming van u als vereniging of het lid nooit met derden gedeeld.