Hoe worden de gegevens van HockeyPraktijk beveiligd?

HockeyPraktijk neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij maken gebruiken van de volgende beveiligingstechnieken.

  • Toegangsbeveiliging
  • Wachtwoord gebruik
  • Tweefactor authenticatie (2FA)
  • Gescheiden netwerken / bepaalde servers niet direct bereikbaar vanaf internet
  • XSS / SQL-injecties

Controle / logging

  • Logging van verzoeken
  • Firewall

PET (Privacy Enhancing Technology)

  • Hashing
  • Encryptie
  • SSL / HTTPS

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via support@hockeypraktijk.nl