Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

HockeyPraktijk bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen;

Gebruikers HockeyPraktijk WebApp en WebApplicatie

GegevensBewaartermijnGrondslag
Lidnummer / BondsnummerIndien een lid geen toegang meer tot HockeyPraktijk heeft via zijn vereniging, worden binnen 24 uur deze gegevens bij ons verwijdert.Ledengegevens worden door de vereniging aan ons versterkt via LISA Ledeninformatie Systemen B.V. dit is een 1 op 1 synchronisatie.
Naam, team, spelervolg, ondersteuning en wedstrijd, trainingsgegevensNa opzegging van het contract door de vereniging worden binnen 24 uur deze gegevens bij ons verwijdert.Om een vereniging inzicht te geven in inloggedrag, presentie-gegevens hebben we deze gegevens nodig.