Het lukt mij niet de presentie te registreren via de App

Het registreren van de aanwezigheid is alleen mogelijk wanneer de trainingen in LISA zijn ingevoerd.

Het invoeren van het trainingsschema moet door de vereniging zelf gedaan worden. Wanneer dit gedaan is, vind je onder 'Presentie' de mogelijkheid om de aanwezigheid per training te registreren.

Vraag aan je LISA contactpersoon in de vereniging wie er verantwoordelijk is voor de invoer van het trainingsschema.